Home Μαρίνος Σιζόπουλος Ο δημόσιος τομέας της υγείας στυλοβάτης στην εφαρμογή του ΓεΣΥ. Του Μαρίνου...

Ο δημόσιος τομέας της υγείας στυλοβάτης στην εφαρμογή του ΓεΣΥ. Του Μαρίνου Σιζόπουλου


gesiiiΗ ατολμία της κυβέρνησης να πάρει άμεσα μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας και κυρίως της επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τη μαζική φυγή γιατρών, την έλλειψη αναλωσίμων και την μεγάλη προσέλευση περιστατικών στον δημόσιο τομέα λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση.

Δυστυχώς αυτό αναπόφευκτα ναρκοθετεί την προοπτική σωστής και βιώσιμης εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι μέσα από τις μέχρι σήμερα πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και τις συζητήσεις που γίνονται, υπάρχει απουσία συγκροτημένης και ολοκληρωμένης άποψης για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ). Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη συγκεκριμένο σχεδιασμό ο οποίος, παρόλο που δεν έχει γίνει αποδεκτός, στην πορεία των γεγονότων επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητά του. Συγκεκριμένα:

  1. Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός στη συζήτηση και στη ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την αυτονόμηση και το ΓεΣΥ. Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την αυτονόμηση πρέπει να προηγηθεί.
  2. Να ακολουθήσει η εφαρμογή της αυτονόμησης των νοσοκομείων σε διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο.

Α. Στο διοικητικό επίπεδο θα πρέπει η δομή να είναι τέτοια που να αποτρέπει τη γραφειοκρατία, τις αγκυλώσεις και την πλήρη εξάρτηση από το Υπουργείο Υγείας ώστε οι νοσοκομειακοί οργανισμοί να είναι αυτόνομοι και ευέλικτοι στη λήψη των αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν επί ίσοις όροις να ανταγωνιστούν τον ιδιωτικό τομέα.

Β. Σε επιστημονικό επίπεδο η αυτονόμηση θα πρέπει να οδηγεί σε ομοιόμορφη επιστημονική επάρκεια στο σύνολο της επικράτειας. Για παράδειγμα δεν είναι νοητό να υπάρχουν σήμερα 17 μαγνητικοί τομογράφοι στον ιδιωτικό τομέα και μόνο ένας στο δημόσιο. Θα πρέπει να γίνει μελέτη για το πόσοι θα πρέπει να είναι οι μαγνητικοί τομογράφοι του δημόσιου τομέα για να καλύψουν ομοιόμορφά τις ανάγκες σε ολόκληρη την επικράτεια καθώς επίσης και με άλλες κλινικές όπως είναι οι νευροχειρουργικές, οι εντατικές μονάδες νεογνών και άλλες.

Γ. Σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να γίνει ορθολογιστική μελέτη ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει οικονομική αυτάρκεια των δημόσιων νοσοκομείων και να μην χρειάζονται την κρατική στήριξη. Να μπορούν δηλαδή να καταστούν οικονομικά βιώσιμα.

3. Μετά την αυτονόμηση και αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα υγείας, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, οι πρόνοιες του οποίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μορφή της αυτονόμησης.

4. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα πρέπει κατά τρόπο ξεκάθαρο να γίνει με το μονοασφαλιστικό σύστημα και την ευθύνη εφαρμογής του να την έχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Όλα τα πιο πάνω πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και κατά τρόπο σταδιακό.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο δημόσιος τομέας της υγείας θα αποτελεί το στυλοβάτη της εφαρμογής του ΓεΣΥ και να λειτουργεί ως προς τον ιδιωτικό τομέα κατά τρόπο ισότιμο σε όλα τα επίπεδα.

Σε αντίθετη περίπτωση κακοί χειρισμοί και οι κακοί σχεδιασμοί ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν τον κρατικό τομέα σε κατάρρευση με όλες τις συνεπακόλουθες συνέπειες τόσο στο ΓεΣΥ όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι η διασφάλιση ατομικών, επαγγελματικών ή άλλων οικονομικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Προτεραιότητά μας είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου περίθαλψης στο λαό μας και κυρίως σε αυτά τα στρώματα του πληθυσμού (χαμηλοσυνταξιούχοι, μισθωτοί, άνεργοι κ.ά.) που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν αυτού του είδους την περίθαλψη με άλλους τρόπους.

Γράφει: Μαρίνος Σιζόπουλος