Home CyprusViews Εύκολη πρόσβαση σε επενδυτικές επιλογές με τη σωστή πληροφόρηση. Της Μαρίας Φυλακτού

Εύκολη πρόσβαση σε επενδυτικές επιλογές με τη σωστή πληροφόρηση. Της Μαρίας Φυλακτού

Οι πρόσφατες αυξήσεις στα επιτόκια λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες, καθιστούν την αποτελεσματική διαχείριση του πλούτου επιχειρήσεων, επενδυτών, αλλά και νοικοκυριών ως μια ιδιαίτερα σημαντική, πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Η αγοραστική αξία των καταναλωτών έχει μειωθεί την ίδια στιγμή που επενδυτές χωρίς ορθή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση, ωθούνται σε μη εύστοχες για τους ίδιους επιλογές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έσπευσαν να αποσυρθούν από επενδύσεις, φοβούμενοι ότι θα αποβούν ζημιογόνες για τους ίδιους, ενώ στο πέρασμα του χρόνου η απόφαση αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη.


Οι επενδυτές σε Κύπρο και Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφόρησης, μέσα από Μέσα Ενημέρωσης, διαδίκτυο και διάφορες διαθέσιμες επενδυτικές πλατφόρμες, γεγονός που τους καθιστά πιο ενημερωμένους, αλλά και πιο ευάλωτους απέναντι σε κάποιες επενδυτικές ευκαιρίες που ενίοτε εμφανίζονται. Ωστόσο, όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών, γεννά στους επενδυτές απορίες και ανασφάλεια, ενώ κρύβει και πολλές παγίδες. H ομάδα μας στην Eurobank Κύπρου έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στενή επαφή με τους επενδυτές-πελάτες, μέσω μιας ολιστικής, πελατοκεντρικής προσέγγισης. Πρώτιστο μέλημα μας αποτελεί η κατανόηση των αναγκών, των δεδομένων και των γνώσεων των πελατών μας, έτσι ώστε να τους ενημερώνουμε με τον πιο εποικοδομητικό για τους ίδιους τρόπο, με απώτερο στόχο την ακριβή κατανόηση δεδομένων και εξελίξεων. Είναι άλλωστε θεμελιώδους σημασίας, σε τέτοιες περιόδους, να εδραιωθεί ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Οι επιλογές που θα κάνουν οι επενδυτές θα πρέπει να ταιριάζουν στο επενδυτικό τους προφίλ και χρονικό ορίζοντα, το ρίσκο που επιθυμούν να αναλάβουν και τις αντίστοιχες αναμενόμενες αποδόσεις.

Μπορεί η κυπριακή και η ελληνική επενδυτική αγορά να είναι συγκριτικά μικρές σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, ωστόσο, πλέον η πρόσβαση σε επενδύσεις εκτός συνόρων είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή. Προκλήσεις και κρίσεις πάντα θα υπάρχουν, παράλληλα όμως πάντα θα προκύπτουν επενδυτικές ευκαιρίες με ελκυστικές αποδόσεις. Αυτό που χρειάζεται από πλευράς των επενδυτών, είναι να διαμορφώσουν μια νοοτροπία βασισμένη στην αρχή ότι η επένδυση είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι κάτι που ολοκληρώνεται με την αγορά κάποιων μετοχών ή ομολόγων. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος επίσης τόσο για Κύπριους όσο και για Έλληνες επενδυτές, είναι το να παραμένουν ανοιχτοί στην εξέταση διεθνών επενδυτικών ευκαιριών, μακριά από παγιωμένες προσωπικές αντιλήψεις.

Στην μετά την πανδημία εποχή έχουν αναδειχθεί δυναμικά στο προσκήνιο συγκεκριμένες τάσεις όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα. Μια από αυτές αφορά τα κριτήρια και τους στόχους ESG (Environmental, Social, Governance), ενός τομέα που αγγίζει και επηρεάζει ολόκληρο το φάσμα τόσο της Οικονομίας όσο και της καθημερινής λειτουργίας οργανισμών, φορέων και κυβερνήσεων διεθνώς. Αντίστοιχα, ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ο κλάδος της Υγείας, της έρευνας στην Υγεία και των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης-φροντίδας. Η τεχνολογία αποτελεί επίσης τομέα που παραμένει στο προσκήνιο, καθώς πλέον επηρεάζει την καθημερινότητα όλων, ενώ το ενδιαφέρον διατηρείται και για άλλους, πιο παραδοσιακούς τομείς. Σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι η διασπορά σε τομείς, γεωγραφικές περιοχές, είδη επένδυσης διατηρώντας παράλληλα την επιθυμητή ρευστότητα σε μετρητά, τόσο για τις καθημερινές αλλά και τις μελλοντικές τους ανάγκες.

Η Eurobank Κύπρου λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα για επενδυτικά κεφάλαια από Κύπρο και Ελλάδα, ενώ παρέχει ιδιαίτερα ευρύ και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και επενδυτικών προιόντων. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει τον κάθε επενδυτή ως ξεχωριστό, καθώς οι ανάγκες, οι συνθήκες αλλά και τα δεδομένα του καθενός διαφέρουν, ανάλογα με τον τομέα, τη χώρα δραστηριοποίησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο κάθε πελάτης έχει τον δικό του σύμβουλο επενδύσεων και μια καταρτισμένη ομάδα, η οποία παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσα από μια άκρως πελατοκεντρική προσέγγιση.

*Manager, Investment Services Cyprus and Greece Wealth Management στη Eurobank Κύπρου