Home CyprusViews Επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον

Επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον

*Tου Παναγιώτη Χρυσοστόμου, CFA


Οι συνθήκες που έχουν διαμορφώσει το επενδυτικό τοπίο και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια το καθιστούν ραγδαία εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο. Οι εναλλαγές είναι συνεχείς, με τις εξελίξεις να έχουν μια πιο έντονη, συγχρονισμένη και μεγάλης κλίμακας επιρροή στη διαμόρφωση των δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα, συγκριτικά με το παρελθόν. Στα πρώτα στάδια της πανδημίας, δημιουργήθηκαν σημαντικές ανισορροπίες σε προσφορά και ζήτηση, διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές ανάγκες όλων, ενώ οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα ήταν ιδιαίτερα έντονοι και καθοριστικοί. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι αγορές κινήθηκαν έντονα πτωτικά, ενώ κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες προσπάθησαν να ανταποκριθούν άμεσα μέσω της παροχής γενναιόδωρων σχεδίων στήριξης. Στην πορεία, η οικονομική δραστηριότητα έδειξε σημάδια ανθεκτικότητας, υποβοηθούμενη από τα πακέτα στήριξης αλλά και από τη συνεχιζόμενη χαλαρή νομισματική πολιτική, με τις αγορές να ανακάμπτουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η συζήτηση γύρω από τις εκκολαπτόμενες πληθωριστικές πιέσεις είχε ήδη ξεκινήσει από τα μέσα του 2021, ενώ με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι πιέσεις αυτές επιδεινώθηκαν λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων πρώτων υλών, με αποτέλεσμα ο έλεγχος των πληθωριστικών πιέσεων να αποτελέσει προτεραιότητα για τις κεντρικές τράπεζες και όχι μόνο. Αυτό οδήγησε στις αρνητικές αποδόσεις των αγορών μέσα στο 2022, με τις αυξήσεις επιτοκίων και τους φόβους για οικονομική ύφεση να επηρεάζουν αρνητικά τόσο τις μετοχές όσο και τα ομόλογα, καθιστώντας την επενδυτική διαχείριση και τη λήψη σχετικών αποφάσεων μια πολύ σύνθετη και δύσκολη διαδικασία.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μερίδα επενδυτών η οποία δεν είχε την απαραίτητη εξειδικευμένη στήριξη και καθοδήγηση, ένιωσε αποκομμένη, αντέδρασε απότομα και σπασμωδικά στα διάφορα κατά καιρούς γεγονότα και έδειξε να μην έχει την απαραίτητη ανοχή στον κίνδυνο ή αντίληψη κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι επενδυτές οδηγήθηκαν στη ρευστοποίηση επενδύσεων υπό καθεστώς πανικού ή μπήκαν πρόωρα στις αγορές, επιφέροντας έτσι δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα.

Το 2022 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, ωστόσο, κατά την περίοδο αυτή έκαναν την εμφάνισή τους και κάποιες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι επενδυτές έχουν πλέον την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, όπως για παράδειγμα κυβερνητικά ομόλογα ή χρεόγραφα, τα οποία εκδόθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση ή ακόμα και χρεόγραφα ευρωπαϊκών οργανισμών/κρατών με πολύ συμφέρουσες αποδόσεις. Μια άλλη τάση στην οποία στράφηκαν οι επενδυτές το τελευταίο διάστημα, αφορά μακροπρόθεσμες «θεματικές» τοποθετήσεις, όπως μετοχές εταιρειών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση και τη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης νερού, δρόμους κ.ο.κ. Πρόκειται άλλωστε για μετοχικές επενδύσεις με πιο αμυντικογενή χαρακτήρα, καθώς έχουν μακροπρόσθεσμο ορίζοντα υλοποίησης, ενώ συνήθως δεσμεύονται και με συμφωνίες με κράτη.

Ένας εξίσου ραγδαία εξελισσόμενος τομέας σε επίπεδο «θεματικών» επενδύσεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, είναι αυτός που αφορά τους στόχους ESG (Environmental / Social / Governance). Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το κόστος για τις εταιρείες που δεν εφαρμόζουν πολιτικές ESG θα γίνει μεγαλύτερο από αυτές που θα συμμορφώνονται και θα ενσωματώνουν τις αντίστοιχες πολιτικές, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό, με τα πρόστιμα να αποτελούν πιθανή εξέλιξη σε μακροπρόσθεσμο ορίζοντα. Η Eurobank Κύπρου, έχει ήδη ενσωματώσει επιλογές τέτοιου τύπου επενδύσεων στα μοντέλα της και είναι απόλυτα έτοιμη να στηρίξει πελάτες της που επιθυμούν να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους επενδύσεις ESG.

Τάσεις και ευκαιρίες όπως αυτές, εμφανίζονται συνεχώς και είναι εναλλασσόμενες, όμως για να τις γνωρίζει και να μπορέσει να τις αξιοποιήσει ένας επενδυτής χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση και επικοινωνία με εξειδικευμένους συμβούλους. Η Eurobank Κύπρου διαθέτει μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και προσωπικού, παρέχοντας ολιστική υποστήριξη και καθοδήγηση στους πελάτες της στον τομέα των επενδύσεων, ενώ το γεγονός ότι ο επενδυτής δεν εξαρτάται από ένα μόνο άτομο, εγγυάται τόσο τη συνέχεια, όσο και τη συνέπεια στην επενδυτική του δραστηριότητα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν υπηρεσίες εκτέλεσης επενδυτικών εντολών, συμβουλευτικές επενδυτικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Η στενή σχέση που υπάρχει με τον Όμιλο της Eurobank προσδίδει επιπρόσθετη αξία στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς ο Όμιλος διαθέτει προσβάσεις και μακροχρόνια γνώση των τάσεων στις διεθνείς αγορές, όπως και τους απαραίτητους πόρους και συνεργασίες που προσθέτουν στο αίσθημα ασφάλειας των επενδυτών. Προτεραιότητα για την Τράπεζα, αποτελεί η προστασία των πελατών της από την έκθεση σε πιθανούς κινδύνους, πάντα συμμορφούμενη και σεβόμενη το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των επενδύσεων. Η διασπορά των επενδύσεων τόσο σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές κατηγορίες, τη γεωγραφία, αλλά και τους οικονομικούς κλάδους αποτελεί βασική προϋπόθεση στη διαμόρφωση κάθε επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και της προστασίας του πελάτη αποτελούν στοιχεία που δεν επιδέχονται συμβιβασμού και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της τράπεζας.

Η Eurobank Κύπρου διαφοροποιείται εδώ και χρόνια από τον ανταγωνισμό, λόγω της βαθιάς προσήλωσης στην πελατοκεντρική προσέγγιση που υιοθετεί. Βασικό συστατικό της επιτυχούς καθοδήγησης είναι η άριστη γνώση των επενδυτικών αναγκών, των στόχων, του επενδυτικού ορίζοντα, της ανοχής στον κίνδυνο και άλλων επενδυτικών περιορισμών των πελατών. Στην Eurobank Κύπρου ο κάθε πελάτης, έχει την αντιμετώπιση και τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που θα τον καθοδηγήσουν στις επίτευξη των στόχων του.

* Manager, International Clients & Investment Advisory, Eurobank Cyprus