Home CyprusViews Επενδυτικές ευκαιρίες με σταθερή απόδοση και χαμηλό ρίσκο. Του Μιχάλη Ταννούση

Επενδυτικές ευκαιρίες με σταθερή απόδοση και χαμηλό ρίσκο. Του Μιχάλη Ταννούση

Είναι ξεκάθαρο ότι διανύουμε μία περίοδο αναταράξεων και αβεβαιότητας για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μολονότι ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται, κατά γενική ομολογία, σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το 2008, εντούτοις ως ήταν αναμενόμενο η κατάρρευση της Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ και οι κλυδωνισμοί στην Credit Suisse, προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε διεθνές επίπεδο για το ενδεχόμενο πυροδότησης ενός domino effect.

 


Σε περιόδους κρίσης οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές και οι πολίτες φυσιολογικά αναζητούν ασφαλές καταφύγιο για τις καταθέσεις τους, αλλά και εναλλακτικούς τρόπους εξασφάλισης χρηματοδότησης, απέναντι στην αυστηρή πολιτική χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που εφαρμόζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιλογές πάντοτε υπάρχουν, ενώ θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ακόμη και στις μεγαλύτερες κρίσεις προκύπτουν ευκαιρίες, φτάνει να είναι κανείς αρκετά ευέλικτος και αποφασιστικός ώστε αφενός να τις διακρίνει και αφετέρου να τις αξιοποιήσει, έχοντας πάντοτε την κατάλληλη καθοδήγηση από επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως ένας παγκόσμιος επενδυτικός προορισμός, διαχρονικά επιφυλάσσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των διαδοχικών κρίσεων και της αυστηροποίησης των κριτηρίων χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, έχει αναπτυχθεί σημαντικά ο τομέας των ενδιάμεσων χρηματοδοτήσεων, των λεγόμενων δανείων – γέφυρα. Την ίδια στιγμή ο τομέας των εναλλακτικών επενδύσεων συνεχίζει να ανθίζει, ακριβώς γιατί οι συμβατικές επενδυτικές επιλογές συνεχίζουν να μην αποφέρουν σημαντικές αποδόσεις, τουλάχιστον όχι ακόμη. 

H κυπριακή εταιρεία Consulco διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέρει στους πελάτες της υψηλές επενδυτικές αποδόσεις. H London Credit παρέχει βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις με εξασφάλιση εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στη βρετανική πρωτεύουσα, στις οποίες συμμετέχουν επενδυτές, λαμβάνοντας σταθερές και υψηλές αποδόσεις. Πρόσθετο πλεονέκτημα για τους επενδυτές είναι το γεγονός ότι οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και συνήθως εξοφλούνται σε διάστημα έξι με δώδεκα μηνών.

Το 2021, η Consulco δημιούργησε το London Credit Fund, που ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Πρόκειται για έναν οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, με μεταβλητό κεφάλαιο και στρατηγική ιδιωτικών συμμετοχών. Το London Credit Fund επενδύει σε βραχυπρόθεσμα επενδυτικά δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξασφάλιση ακινήτων μεγαλύτερης αξίας που βρίσκoνται κατά κύριο λόγο στο Λονδίνο. Τα ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στο Λονδίνο αναγνωρίζονται διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους τύπους περιουσιακών στοιχείων με διαχρονικά μεγάλη ζήτηση εγχώρια, αλλά και από ξένους επενδυτές.

Ειδικότερα, το εν λόγω ταμείο, δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτές να έχουν υψηλές και σταθερές αποδόσεις ύψους 4%+ στο ευρώ και 5%+ στη στερλίνα και το δολάριο, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 12 μηνών και με προστασία του επενδυτικού κεφαλαίου με ακίνητα στο Λονδίνο μεγαλύτερης αξίας.

Το ελάχιστο ποσό που μπορεί να καταβάλει ένας εν δυνάμει επενδυτής ανέρχεται στις 125 χιλιάδες ευρώ, ενώ η ελάχιστη περίοδος δέσμευσης του ποσού είναι για δώδεκα μήνες. Η εξαγορά μεριδίων είναι εφικτή σε μηνιαία βάση, μετά από εξάμηνη περίοδο προειδοποίησης, ενώ τα μερίσματα καταβάλλονται στους επενδυτές ανά τρεις μήνες

Λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει το London Credit Fund, προωθείται από τραπεζικούς οργανισμούς και άλλους παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών. Διόλου τυχαία, μεριδιούχοι του London Credit Fund είναι σήμερα εύποροι ιδιώτες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας, ακριβώς γιατί αναγνωρίζεται ως ιδανική επιλογή για επενδύσεις που αποφέρουν σταθερό εισόδημα και ενέχουν σχετικά χαμηλό κίνδυνο στο Λονδίνο, κόντρα στη γενικότερη αστάθεια και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

Για να πετύχει ένας όμιλος τους στόχους του είναι αναγκαίο να έχει τα έμπειρα άτομα, να δραστηριοποιείται στην κατάλληλη αγορά με σωστά νομοθετικά πλαίσια και με επαγγελματισμό.  Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία 12 χρόνια και μετά την απόφαση του Brexit (2016), την πανδημία Covid-19 (2020), υψηλό πληθωρισμό και επιτόκια (2022), τα κέρδη και μερίσματα των επενδυτών της London credit παρέμειναν σταθερά.

*Διευθυντή Επενδυτικών Υπηρεσιών της Consulco

Michael_Tannousis_3.jpg